Doorgaan naar hoofdcontent
 We zwaaien de sint uit....!          
 
Week 15 in groep 3.                    
 
Maandag 7 dec.:
Sinterklaas op de terugreis naar Spanje, de pieten liggen op de boot uitgeteld in hun hangmatten, sint staat op de brug van de boot aan het roer en heeft voor de gezelligheid een kapitein in ruste mee gevraagd.
Tijdens de saaie, nachtelijke uren komt sint erachter dat deze kapitein niet kan lezen, hij stuurt een sms naar school en vraagt de kinderen of zij een abc-boek willen maken met woorden die de kapitein begrijpt, waarmee hij kan leren lezen.
Eerst zingen
we het abc, dat kennen de meeste kinderen al! 
 

Dan maken we gezamenlijk een lijst met woorden passend bij dit thema (woorden die de kapitein begrijpt) en woorden die voor ons nieuw waren in dit thema - onze woordenschatuitbreiding.
 In tweetallen kiezen de kinderen een woord, maken een beschrijving, typen het uit en maken tot slot een tekening bij het woord, dan worden alle woorden gerubriceerd op volgorde van het alfabet en dan binden we het boek in.
 
De woorden met de omschrijvingen komen ook in de leesmap van de kinderen, dat zorgt weer voor extra leeswerk en we bekijken daarmee ook of de uitbreiding van de woordenschat beklijft.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Op bezoek in de huisartsenpost

Op bezoek in de huisartsenpost.
Groep 4/5 basisschool De Korenaar, thema 2 herfst-kerstvakantie.
Het hoogtepunt van dit thema is het bezoek dat we mogen brengen aan de huisartsenpost. We worden ontvangen door twee huisartsen en twee doktersassistenten. Zij leiden ons rond en demonstreren allerlei handelingen met en voor ons en beantwoorden al onze vooraf opgestelde vragen. En ook mogen we elkaar verbinden en leren we echt injecteren!
Nu hebben we zoveel gezien en gehoord, en hebben we zoveel impulsen gekregen, dat we niet kunnen wachten om onze eigen huisartsenpost in te richten en daar te gaan spelen. Daarover in de volgende post meer. Hieronder nog een deel van onze vragen. 
Op bezoek in de huisartsenpraktijk Wat wil je nog weten?

Verdiepingsaanpak...de leeuw...

Verdiepingsaanpak...de leeuw... Groep 3 themaperiode 4, tussen voorjaars- en meivakantie. Met een paar kinderen van de klas, bij wie de leesontwikkeling een extra zetje kan gebruiken, zijn we na de voorjaarsvakantie weer gestart met de zgn. verdiepingsaanpak. Minimaal 3x per week lezen we met deze kinderen een boek passend bij het thema, in dit geval 'De leeuw'.
We maakten van dat boek voor de kinderen een eigen boekje, waarin het verhaal met de tekst en illustraties staat.
We passen ook hier de bekende leesstrategieën toe: illustraties bekijken op een bladzijde, bespreken, de tekst scannen op nieuwe/moeilijke woorden. Samen bespreken waarom het een moeilijk woord is. Die woorden geel maken. En dan de bladzijde lezen.
Na een paar dagen (en een paar bladzijden) lezen we de geel gemaakte woorden nog eens, bespreken opnieuw wat lastig is en vragen dan de kinderen het woord lang en goed te bekijken, dan af te dekken en op te schrijven. En controleren en bespreken of het goed gegaan is.

Kasper de tuinman

Kasper de tuinman Groep 3 themaperiode 5, van meivakantie tot zomervakantie Mbv het prentenboek "Kasper de tuinman" breiden we onze woordenschat uit. In tweetallen bekijken we de plaat met al het gereedschap in de schuur van Kasper en schrijven wat we al weten.