Doorgaan naar hoofdcontent

week 4 groep 3 differentiatie

Week 4 in groep 3:  In deze vierde week na de zomervakantie meer aandacht voor differentiatie, want zoals in elke groep 3 zijn er ook in onze groep grote verschillen. Hoe laten we alle kinderen zoveel mogelijk schrijven en lezen op hun niveau. En ook willen we in de spelhoek: met het kraanwagentje van Pluk, de torenkamer van Pluk en het winkeltje van meneer Pen wat meer structuur brengen. We bespreken het eerste hoofdstuk nog weer samen in de kring en proberen daarvan verschillende scenes te bedenken, om daarvan een beeldverhaal te gaan maken. Tijdens het gesprek ben ik niet duidelijk genoeg over de bedoelingen, Kuno en Liam onderbreken me en vragen: wat bedoel je juf, ik snap het niet. Babs zegt: joh, ze bedoelt gewoon dat je je gaat verkleden en dan maakt ze foto's. Oh, zegt Kuno, nu snap ik het, dat is net als in groep 1/2c. Daar deden we dat ook! Een doorgaande lijn...
Ondertussen komen we erachter dat de hoeken nog niet compleet zijn. Dikke Dollie ontbreekt nog en in welke boom moet ze dan zitten? Michiel weet een losse tak in de bosjes op het schoolplein en Romeo neemt het initiatief om daarmee samen met golfkarton een boom te maken (tak en karton tegen een muurtje met veel plakband). En het winkeltje van meneer Pen is een boekwinkel en 4 kinderen zorgen voor boeken én stripboeken. En waar komt de lift en waar de kelder...?
De volgende dag starten we met het 'op verhaal komen' in de kring: we bekijken de foto's van het spel en wisselen in tweetallen uit wat er gebeurt op de foto. En Iske verbaast ons: bij de foto van Pluk en mevr Helderder in de lift blijkt dat ze de tekst uit het boek bijna woord voor woord uit haar hoofd kent...we pakken het boek er nog even bij.
Dan gaan we in verschillende groepjes aan het werk: 4 kinderen kunnen zelfstandig al veel leesteksten aan, zij lezen in 2 duo's een informatieve tekst over huizen bouwen uit een kijkdoosboek, nog een vervolg op een activiteit van vorige week, toen tijdens het expertlezen het wonen in een nieuw huis ook één van de onderwerpen was. Verschillende gedeelten in hun tekst zijn onderstreept en daarbij is de opdracht: teken precies wat je leest. Zodat er niet alleen aandacht is voor de techniek maar ook voor het begrijpen van de tekst.
We werken bewust veel in tweetallen, kinderen ondersteunen elkaar en leren ook van elkaar. Bij het schrijven van een tekst bv zie je de kinderen samen zoeken naar de letters van een woord.
Een 2de groepje van 7 kinderen gaat met mij aan de slag: zij gaan mbv woordkaartjes en de woordjes 'en', 'de', 'het' zinnen maken die ook passen bij de foto's van de spelhoek. En met het nieuwe signaalwoord 'bos' maken we een eigen wisselrij: bos-vos-los-mos. Als we aan het eind van de dag ons werk aan elkaar presenteren en we allemaal het wisselrijtje lezen zegt Pieter: he, dat is grappig, het hoort allemaal bij elkaar: de vos loopt los over het mos in het bos. Pieter verbindt!


Reacties

Populaire posts van deze blog

groep 3, op reis, op safari naar Afrika, wat weet ik al, wat wil ik weten?

Op reis naar Afrika, op safari!     Groep 3 themaperiode 4, tussen voorjaars- en meivakantie.   We bekijken samen het boek 'De gele ballon' van Charlotte Dematons en besluiten dat we op reis gaan naar Afrika, we gaan op safari!  Eerlijk gezegd hebben wij als leerkrachten voor het safari-thema gekozen. Als leerkrachten van de groepen 3, 3/4 en 4 in de middenbouw werken we veel samen. En  een dierenthema spreekt altijd zeer tot de verbeelding van kinderen, we gaan ons richten op de grote dieren van Afrika! Als startactiviteit in de eerste week bekijken en bespreken de kinderen in tweetallen een kijkplaat over Afrika uit het boek 'De gele ballon'. Daaruit ontstaan lijsten van 'wat weet ik al? ' en 'wat wil ik weten over Afrika? '     Die vragen zijn bij wijze van vragenwand gegroepeerd rond de kijkplaat. 

groep 3, samenvatting schrijven

  Gobe heeft geluk!     Groep 3 themaperiode 4, tussen voorjaars- en meivakantie.   Telkens proberen we nieuwe informatie toe te voegen zodat de kinderen steeds beter in het Afrika-verhaal komen. We kijken filmpjes van 'Freek op safari', geweldig, ook vaak spannend!   En we lezen samen een gekopieerd prentenboek over het leven van Gobe in een Afrikaans land: 'Gobe heeft geluk'.   Na het lezen van een bladzijde maken we er gezamenlijk, mondeling een samenvatting van, dat verhaal typen we direct zodat de kinderen het groeiende verhaal mee kunnen lezen op het digibord: Zijn vader vertelt spannende verhalen over krokodillen. Zijn moeder zingt graag. Dan kun je dansen en in je handen klappen. Gobe slaapt in de hut op een rij naast zijn broers en zussen. Gobe heeft een speelgoedfietsje. Dat is geluk. Later wil Gobe graag op een echte fiets rijden. Er is geen dokter in Gobes dorp. Zijn moeder verkoopt eten op de markt

Kasper de tuinman

Kasper de tuinman Groep 3 themaperiode 5, van meivakantie tot zomervakantie  Mbv het prentenboek "Kasper de tuinman" breiden we onze woordenschat uit.   In tweetallen bekijken we de plaat met al het gereedschap in de schuur van Kasper en schrijven wat we al weten.